Als de zon

ALS DE ZON Onze diepste angst,is niet dat we onmachtig zouden zijn.Onze diepste angst betreft juistonze niet te meten kracht.Niet de duisternis, maar het licht in onsis wat we het meeste vrezen. [...]